Strona główna

Witamy na stronie firmy Carbon Group Sp z o.o.

Zajmujemy się przeróbką oraz sprzedażą węgla kamiennego. Węgiel, którym
handlujemy pochodzi głównie z Rosji i Kazachstanu, dzięki czemu
charakteryzuje go wysoka kaloryczność oraz niska zawartość siarki i
popiołu.  Spółka oferuje surowiec o różnej wartości opałowej i we wszelkich dostępnych sortymentach. Jego parametry sprawiają, że stanowi bardzo dobre uzupełnienie oferty polskich kopalń.

Na unikatowość oferty Carbon Group Sp. z o.o. składają się nie tylko jej warunki jakościowe i cenowe. Terminowość i bezpieczeństwo dostaw, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą docelowym, gwarantują sprawdzone procesy logistyczne. Stale rozbudowująca się struktura klientów i skala działalności potwierdzają, że Firma optymalnie wykorzystuje zachodzące na rynku zmiany.

Rzetelność, znajomość branży, unikatowe know-how – to przewagi dzięki którym Carbon Group Sp.  z o.o. rozwija się od ponad 4 lat. Misją Firmy jest budowa zaufania interesariuszy poprzez stałe podnoszenie efektywności i jakości w obszarach, takich jak: unikatowa oferta, profesjonalna obsługa handlowa, kapitał ludzki i ochrona środowiska.